Då och nu

Historia

Vörå var en av de kommuner där samarbetssträvande på sextiotalet drevs ända fram till bildandet av en storförening. Föreningarna i Rejpelt, Koskeby, Lotlax och Rökiö gick samman år 1969, och Koskeby uf:s hus blev den gemensamma samlingslokalen.

Vörå uf:s tillkomst år 1969 var inte det första försöket till uf-samarbete i kommunen. Redan under de första efterkrigsåren diskuterades någon form av gemensam uf-satsning. Koskeby uf:s lokal ansågs vara för liten, och när man började planera en tillbyggnad uppkom ett förslag om samarbete med de övriga föreningarna. Man hade tänkt sig att bygga en gemensam ”Vörågården”, och frågan drevs så långt att man gjorde upp stadgeförslag för en stiftelse, som skulle föra projektet i hamn. Planerna strandade på att föreningarna i Rökiö och Rejpelt drog sig ur. I stället för ”Vörågården” blev det en tillbyggnad av lokalen i Koskeby i Koskeby uf:s egen regi.

På sextiotalet blev samarbetssträvandena åter aktuella. Nu var målet uttryckligen att slå samman föreningarna, och orsaken var som på många andra ställen att småföreningarna fick det allt svårare att klara sig. Resultatet blev Vörå uf 1969.

Lokalen i Koskeby, som byggdes 1912 och utvidgades 1953, har sedan dess efter att storföreningen bildades genomgått en omfattande upprustning. Övervåningen som som tidigare varit enbart ”vindsutrymme”, byggdes om och togs i bruk år 1978.    Föreningen äger också en sommarpaviljong i Rejpelt, men den är numera inte av någon större betydelse i fråga om dansverksamheten. Paviljongen, som är byggd 1950, övertogs när Rejpel uf gick med i storföreningen 1969. Den utnyttjas numera endast för något enstaka bröllop och den traditionella Vörådagsdansen. På paviljongområdet finns Rejpelt uf:s gamla vinterlokal, men den ägs inte av Vörå uf utan av Rejpelt hembygdsförening.

Historia är tagen ur boken
Huset mitt i byn (ungdomsföreningar i Svenska Österbotten) / Bertel Nygård

 

VÖRÅ UF IDAG

Idag är Vörå ungdomsförening en stabil förening, med god ekonomi, främst tack vare revyer. Revy har man med vissa avbrott spelat under hela Vörå uf:s historia. Revy spelandet kan betraktas som ett arv från Koskeby uf, som uppförde sin första revy 1958. Den yngre generationen som håller igång lokalen idag, försöker att ordna evenemang för bygdens befolkning.

År 2008 blev föreningen vald till årets förening 2008 och fick ta emot johannespriset. År 2010 fick revyteamet Vörå-Maxmo’s kulturpris.

Lokalen och paviljongen hyrs med jämna mellanrum ut till bröllop, kalas, teater, konserter, auktion m.m. För mer information om andra evenemang i lokalerna gå till evenemangsidan.

I samarbete med YA har föreningen renoverat vissa delar av lokalen. Aulan, salen och scen har renoverats, medan  det gamla ”kaffeköket” har totalrenoverats och är idag ett fullständigt kök med nya maskiner. Projektet genomfördes under tiden 10.08.2009-30.6.2012. Projektet bidrogs av bl.a. Kulturfonden, Finlandssvenska hembygdsförbund och ELY centralen – Aktion Österbotten r.f. /Leader.

Hösten 2016 totalrenoverades allmänna toaletterna, och ett skötrum/inva wc bygdes till. Projektet bidrogs av bl.a. Vörå Kommun, Vörå sparbanks/Aktia stiftelse och Ehrsstiftelse. 

Genom att bidra med medlemsavgift eller frivilligt bidrag stöder du vår verksamhet och vilket i sin tur gör att vi kan upprätthålla vår verksamhet. Gå till Kontaktsidan ifall du vill stöda VUF.

 

 

VISSTE DU ATT

 • Föreningens första ordförande hette Dr Tennberg
 • År 1918 verkade lokalen som undervisningshus och för bespisning för Vörå krigsskola. Läs mera här.
 • År 1915 Hade föreningen en egen gymnastikgrupp.
 • År 1933 (1944) skedde den första utlokaliserade radiosändningen i lokalen.
 • En av Vörås två telefonväxlar var stationerad i lokalen.
 • På 1950-talet var lokalen en mycket populär danslokal. Det kom vanligt vis mellan 800-1000 personer per dans.
 • 4 föreningar blir Vörå uf. ÖP nr45 1968
 • Bekymrade miner för dansverksamheten på storberget
  ÖP nr35 1971
 • Vörå uf rustar upp lokalen inför Johannesgalan
  ÖP nr8 2009
 • 26.1.2018 Firar Vörå krigsskola 100år jubileum i uf lokalen
 • 2018 är det 60 år sedan första revyn uppfördes i föreningen 
 • Sommaren 2018 lägger förening nytt plåttak på föreningslokalen 
 • 2019 framför föreningen revy nr 50 sedan 1958

Denna information uppdateras vart efter ny historik framkommer.

 

 

Vörå uf's revyer 1958-2019

 

1950-talet

 

1958 DRÖMMARNAS DANS

1959 JAG HAR BOTT VID EN LANDSVÄG

 

1960-talet

 

1960 VÖRÅ PÅ SEGLATS

1961 NU SKA VI OPP OPP OPP

1962 MITT I CITY

1963 MIX – EN BLANDNING AV SKÄMT OCH SKOJ

1964 FRON EDAN SIIDO SIITT

1965 KNÄPPÅ TV

1966 HOTELL ME-TJI-PI

1967 BJÖRKAR OCH STJÄRNOR

1969 DAX IJEN

 

1970-talet

 

1970 HUGG I 70

1972 12 Å EIN TIL

1973 LÖÖGDOR O SAMMSÄGOR

1974 MARKSPELI

1977 ELO NA HEILT ANNA

 

1980-talet

 

1980 TRII ÅR SIDAN SIST

1981 FRÅN ÄMNE TILL ÄMNE HIID Å TIID

1982 HE VA NAASSAND

1983 EIN TIL

1984 ÅHÅ TÅO E I

1985 ONDÄ TEPANI

1986 VÖÖRO RÖÖRON

1987 ELSKLINDJIN VÅÅN

1988 BÅSOT

1989 E VART NÅO EIN

 

1990-talet

 

1992 FRIITT FRAM I VÖÖRO

1993 KÅSSBY SHÅUV

1994 JE VI PÅ REETT

1995 FLISANGRÖIJTIN

1997 SJIUSJUTTON SJIUTTISJIU

1999 TRI GOPPOR

 

2000-Talet

 

2000 TJUGOHUNDRA SÅ E DUNDRA

2003 HÅOLINNVANN

2004 JIUBÄL I BUSHIN

2005 VATÅ VATO?

2006 FOLL Ó DONTTAR

2007 VÖÖROSÅPPON – EN SALIG BLANDNING

2008 BÅRTKÅLLDRA

2009 VÖÖROSPELIN – EN REVY FÖR VARDAGSMOTIONÄRER

2010 SKRATTSALVON – E SMITAR ÅV SE!

2011 UR SPÅR!

2012 GRYMT- EN REVY ME KNORRIN I KLEEM

2013 ÅPP I VARV

2014 CIRKUS BÅZZAR

2015 REVYSION – INGEN NÄMND, INGEN GLÖMD

2016 HIKÄR Å MEKÄR

2017 PAKKO PÅ – EN FINLANDSSVENSK REVY

2018 REVYLUTION!

2019 SpExit - Revy nr 50 since 1958

Vörå Ungdomsförening - Bergbyvägen 15 - info@vorauf.fi - 050 57 211 14